Sản phẩm trưng bày

PACK VIETNAM 2023 [ The International Packaging Plastic And Printing Exhibition 2023] là Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành về máy móc thiết bị, công nghệ kỹ thuật ứng dụng trong ngành Đóng Gói , Nhựa và In Ấn .