Tin tức ngành

Bộ TN&MT bắt đầu tiếp nhận đề nghị công bố đơn vị tái chế

  • 10/04/2023

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa ký Thông báo số 185/TB-BTNMT ngày 7/4/2023 về việc tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế

(TN&MT) - Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa ký Thông báo số 185/TB-BTNMT ngày 7/4/2023 về việc tiếp nhận đề nghị công bố của tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì. 

Theo đó, thực hiện khoản 6 Điều 79 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ thực hiện công bố danh sách các tổ chức, đơn vị tái chế và tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì để nhà sản xuất, nhập khẩu biết, lựa chọn.     Bộ TN&MT bắt đầu tiếp nhận đề nghị công bố đơn vị tái chế

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo rộng rãi để các tổ chức, đơn vị tái chế đang hoạt động và các tổ chức, đơn vị được ủy quyền tổ chức thực hiện tái chế sản phẩm, bao bì cho nhà sản xuất, nhập khẩu có nhu cầu được công bố theo quy định nêu trên thì gửi Đơn đề nghị (theo mẫu đính kèm Thông báo này) về Vụ Pháp chế, Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 4 năm 2023 để xem xét, công bố. 

                                                                                                                                              Nguồn: Hiệp hội nhựa Việt Nam 

Xem thêm