Sự kiện

THAM QUAN NHÀ MÁY

Các lợi ích chính khi tham quan nhà máy

Xây dựng quan hệ: Tham quan nhà máy là một cách tuyệt vời để xây dựng mối quan hệ  giữa các doanh nghiệp với nhau, cho họ thấy sự nghiêm túc đối với dự án và các dịch vụ, sản phẩm quan tâm. Kết nối doanh nghiệp và gặp gỡ trực tiếp với nhà cung cấp dẫn đến dịch vụ, giá cả và kết quả tốt hơn

Giao tiếp: Đến thăm các nhà cung cấp của bạn và xem cách họ làm việc là một bước quan trọng trong việc phát triển kinh doanh và kí kết hợp tác dẫn đến thành công cho dự án của bạn.

Kiến thức: Kiến thức là sức mạnh và các chuyến tham quan nhà máy cung cấp một cách hiệu quả để tìm hiểu trực tiếp cách các sản phẩm kết hợp với nhau.

Đánh giá: Đánh giá một nhà cung cấp và các sản phẩm họ sản xuất từ ​​xa là có thể, nhưng không có gì sẽ cho bạn biết toàn bộ quá trình sản xuất như một chuyến tham quan nhà máy.

Đàm phán: Đàm phán mạnh mẽ có thể là sự khác biệt giữa một dự án ngân sách thành công và một dự án thất bại. Ở đâu tốt hơn để thương lượng với một nhà cung cấp tiềm năng hơn là trực tiếp chỉ sau một chuyến tham quan nhà máy?

 

THAM QUAN NHÀ MÁY