Sự kiện

TRÌNH DIỄN CÔNG NGHỆ

Đối tượng áp dụng

Các nhà triển lãm (NTL)

Thông Tin Chi Tiết

  • NTL đăng ký với BTC
  • Thời gian cho một cuộc trình diễn là 20 phút  tại khu vực trình diễn công nghệ ( BTC đã xây dựng và bố trí trước đó)
  • Chi phí tham gia: USD 300/ NTL
  • Số lượng: BTC linh động sắp xếp các buổi demo hợp lý, ít nhất 2 cuộc/NTL trong 3 ngày triển lãm

Chương trình được duy trì liên tục

  • NTL có 15 phút chuẩn bị trước khi bắt đầu và 15 phút tháo dỡ vận chuyển sau khi kết thúc
  • PACK VIETNAM cung cấp
  • Khu vực trình diễn trong triển lãm, có sân khấu sức chứa 20-30 người đứng
  • Nguồn điện 220V, ổ cắm 5Amp
  • Hệ thống âm thanh, ánh sáng, micro không dây
  • Màn hình TV 42 inch

Xử Lý Bể Mặt Bằng Công Nghệ PVD Cho Ngành Cơ Khí Chế Tạo

Chương trình sẽ bị giới hạn bởi số lượng NTL đăng ký tham gia, vì vậy hãy liên hệ với BTC để được xác nhận ngay từ bây giờ

Mọi chi tiết liên quan đến chương trình, vui lòng liên hệ Ms Sương, 028 66861210 hoặc email suong@vimf.com